Quầy lễ tân 1m6 hồng phối trắng thanh lý

2.600.000